Vacatures

Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers.

Met alle vrijwilligers realiseren we mooie dingen voor de vereniging. Van open toernooien tot (dag)thema toernooi, van jeugdactiviteiten tot het parkbeheer, we realiseren het met elkaar.  We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden die een bijdrage willen leveren aan de vereniging. Heb je interesse of ideeën, meld het bij één van de bestuurs- of commissieleden. We nemen graag de tijd om te luisteren. 

De volgende posities binnen de vereniging zijn moment vacant:

  • Voorzitter tenniscommissie senioren
  • Commissieleden tenniscommissie senioren
  • Barhoofd voor woensdagploeg
  • Commissieleden onderhoudsploeg

*************************************************************************************************

Omschrijving Tenniscommsie

Als tenniscommissie senioren organiseren wij de verschillende tennisactiviteiten voor onze seniorleden. We proberen dit te doen voor elke leeftijd en voor elk speelniveau. En dan vaak nog met de mogelijkheid voor een gezellig samenzijn erna in ons paviljoen.   
Enkele activiteiten die we doen zijn bijv.:
-    gezelligheidsactiviteiten/-toernooien
deze vinden vaak plaats op een middag / avond waarbij er voor de lol onderling (op ieder zijn niveau) wat wedstrijden tegen elkaar worden gespeeld. Dit kan binnen GLTV zijn maar ook met verenigingen buiten GLTV
-    toss – deze vinden op vaste ochtenden (wo / vr) en avond (wo) plaats. Hierbij hoef je niet vooraf op te geven en kun je gewoon ca. 15 minuten voor aanvang komen en wordt je door de organisatie ingedeeld; 
-    interne dubbelcompetitie op dinsdagavond (zomer en winter) en zondagochtend (alleen in de winter).  Hier geef je je vooraf voor op en dan wordt je (op sterkte) in poules ingedeeld en speel je 1 of meerdere wedstrijden op een avond / ochtend; 
-    KNLTB competities in het voorjaar / najaar / winter – hier kun je in teamverband wedstrijden spelen tegen andere tennisverenigingen van de KNLTB
-    KNLTB open tennis toernooi. Hier kunnen alle leden van tennisverenigingen van de KNLTB aan meedoen. Ieder in hun eigen categorie.   

Lid seniorentennis commissie  
Als lid van de tenniscommissie organiseer je zelfstandig of samen met andere leden een of meerdere tennisactiviteiten. Je denkt er samen met de commissie over na wat voor activiteit je wil organiseren. Je stem intern binnen GLTV af met de diverse commissies welke datum je de activiteit wil organiseren en wat je graag ziet dat hun regelen. Het organiseren van een activiteit gaat namelijk altijd gezamenlijk met de andere commissies binnen GLTV. Dan zorg je ervoor dat de activiteit bij de leden bekend wordt en dat ze zich ergens kunnen inschrijven. Na sluitingsdatum van de inschrijving zorg je (samen) voor de indeling van het leden voor de activiteit. En stuur je ze een definitief bericht wanneer verwacht wordt dat ze aanwezig moeten zijn. Als organisatie ben je dan zelf ook aanwezig bij de activiteit zelf (voor als er vragen zijn maar je kan zelf ook meedoen).   

Voorzitter Serioren tenniscommissie  
Als voorzitter van de tenniscommissie heb je daarnaast nog de volgende taken. Je coördineert alle activiteiten en zorgt voor een jaarplanning. Tevens vertegenwoordig je de tenniscommissie binnen de adviesraad van GLTV. En hier stem je met de andere commissies alle activiteiten nogmaals af. Tevens worden hier nog andere zaken besproken die van belang zijn voor GLTV zelf en wordt je door het bestuur ingelicht over de zaken die lopen. Deze informatie geef je dan weer aan de leden van de commissie. 

**************************************************************************************************

Omschrijving Barhoofd

Als barhoofd open je de kantine, help je de bardienst opweg en sluit je de kantine weer. Je bent gemiddeld 1x per maand aan de beurt om altijd op dezelfde dag.
Mocht je je willen aanmelden dan kan je een mail sturen naar [email protected]

**************************************************************************************************

Omschrijving onderhoudscommissie 

De commissie onderhoud (CO) heeft tot taak er voor te zorgen dat onze gehele accommodatie in optimale staat blijft. De accommodatie omvat het paviljoen, de tennisbanen, de padelbanen en de daarbij behorende  groenvoorzieningen inclusief de bestrating. De commissie initieert, coördineert en voert uit, alles op het gebied van onderhoud en vernieuwingen  

Wat houdt dit concreet in:
Onderhoud banen: blazen, borstelen, zand aanvullen, netten vervangen /afstellen, scoreborden repareren, hekwerk/poortjes reparaties,  onkruid verwijderen, winddoeken ophangen, dugouts/banken repareren/schilderen
Onderhoud groen: Grasmaaien, bladruimen, snoeien, schoffelen, onkruid wieden, bloembakken onderhouden/wateren,  bestrating repareren/schoonhouden,  
Onderhoud Paviljoen: Hang-sluitwerk onderhoud, schilderwerk, reparaties meubilair, lampen vervangen, elektra-aanpassingen, vuil verwerking, 
Algemeen: Gereedschap ouderhoud, werkplaats/berging herinrichten,   

 

Mocht je je geroepen voelen of wil je meer informatie?
Stuur een mail naar [email protected]