Commissie - Paviljoen

Het paviljoen is het trefpunt van al onze tennis en padel activiteiten. Een natje en een droogje geven de activiteiten wat extra warmte en gezelligheid.De commissie paviljoen heeft samen met u de verantwoording om te proberen deze ambiance te scheppen.

De commissie paviljoen onderscheidt 3 subcommissies;

Subcommissie Bedrijfsvoering
Hier worden zaken geregeld betreffende het assortiment , de inkoop en verkoop, openingstijden, regeling van bardiensten, afdracht van opbrengsten en schoonmaak.

Subcommissie Festiviteiten
Deze subcommissie zorgt ervoor dat er de nodige leuke festiviteiten worden georganiseerd rond allerlei toernooien en gebeurtenissen.

Subcommissie Wetgeving
Deze subcommissie zorgt dat de benodigde vergunningen in bezit zijn en worden nageleefd. Ook de naleving van de diverse wetten zoals warenwet, milieuwetten en Arbo-wet en de instructie en opleiding van barpersoneel is haar taak.

Aan uw senioren lidmaatschap is automatisch de verplichting
verbonden om maximaal 2 maal per jaar een bardienst te draaien. Bent u net lid geworden, dan verwelkomen we u het eerste half jaar graag aan de bar. Na het half jaar bent u goed ingeburgerd om ook mee te draaien. 
Doet u liever andere werkzaamheden of wilt u zich graag voegen bij één van de commissies? Neem contact op met [email protected], wij gaan samen me u kijken wat bij u past en waar er plek is.

U krijgt tijdig bericht dat uzelf weer de bardienst kunt plannen voor de komende periode via deze link. Op deze wijze bepaalt uzelf wanneer u uw bardiensten verricht en in uw agenda kunt noteren. U kunt daarvoor ook op de website gltv.nl onder het kopje bardiensten kijken. Plant u uw bardiensten niet of niet tijdig, dan gebeurt dit door de barcommissie.
Een week voorafgaand aan de bardienst ontvangt u per mail een herinnering aan deze bardienst. Twee dagen voorafgaande aan uw bardienst wordt deze herinnering nog een keer herhaald.
Komt u niet opdagen voor de ingeplande bardiensten, dan bent u een boete verschuldigd van € 50,00.
Gezien het feit dat alle verkeer via de mail gaat, is het van belang dat u van elke wijziging van uw mailadres mededeling doet aan de ledenadministratie van GLTV.
De commissie paviljoen en bestuur rekenen op uw loyale medewerking.