Commissie - Onderhoud

De commissie onderhoud (CO) heeft tot taak er voor te zorgen dat onze gehele accommodatie in optimale staat blijft. Nu wij geprivatiseerd zijn heeft GLTV de zorg voor de gehele accommodatie. De accommodatie omvat het paviljoen, de tennisbanen en de daarbij behorende  groenvoorzieningen inclusief de bestrating. De commissie initieert en co├Ârdineert wat er moet gebeuren op het gebied van onderhoud en onderscheidt de volgende subcommissies:

Subcommissie 'Dagelijks onderhoud'
Deze subcommissie zorgt voor het dagelijks onderhoud van tennisbanen, groenvoorzieningen en paviljoen. Het werk kan veelal door vrijwilligers in eigen beheer worden verricht.

Subcommissie 'Planmatig onderhoud'
Deze subcommissie zorgt voor de uitvoering van het planmatig onderhoud. Het betreft hier vooral onderhoud van specifieke werkzaamheden zoals onderhoud aan de kunstgrasmatten, schilderwerk, dakwerkzaamheden, installaties, e.d.met een wat langere termijn van onderhoud. Soms kan het werk worden verricht door vrijwilligers of wordt het uitbesteed aan derden al dan niet basis van onderhoudscontracten.

Subcommissie 'Meerjarenonderhoud'
In deze subcommissie wordt het meerjarenonderhoudsplan opgesteld waarbij de duur van de onderhoud cycli voor de diverse onderhoudswerkzaamheden worden bepaald. Tevens wordt door deze subcommissie contracten afgesloten en bepaald welke werkzaamheden in eigen beheer worden verricht en welke worden uitbesteed c.q. aanbesteed.

Zoals u ziet is een behoorlijk deel dat door vrijwilligers in eigen beheer kan worden uitgevoerd. U kunt daarbij een handje helpen. Niet alleen door zaken die aandacht vragen tijdig bij hen te melden, maar ook door eens de handen uit de mouwen te steken als er wat klusjes gedaan moeten worden. Bent u daartoe bereid, laat het de commissie onderhoud dan weten.