Bestuur

Hieronder zie je het bestuur van GLTV. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. De Adviesraad bestaat uit het bestuur van GLTV en de voorzitters van alle commissies. De Algemene Ledenvergadering wordt elk jaar gehouden in februari/maart.

Bestuur GLTV

Maaike van de Laar – [email protected] en 06-52016310

 

Marcel Gruijters – [email protected] 

 

Erik van den Eijnde – [email protected] en 06-20861770