Bestuur

Onderstaand de samenstelling van het bestuur van GLTV. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het Algemeen Bestuur bestaat uit het bestuur van GLTV en de voorzitters van de commissies senioren, junioren, onderhoud en paviljoen. De Algemene Ledenvergadering wordt elk jaar gehouden in februari / maart.

Bestuur GLTV

Maaike van de Laar – [email protected] en 06-52016310

 

Marcel Gruijters – [email protected] 

 

Ton Starren - [email protected] 

 

Peter van Gils – [email protected] en +352 621 351 950       

 

 

Peter Wismans – [email protected] en 06-34837141

 

Jelske van de Nieuwenhof – [email protected] en 06-41010742

 

Erik van den Eijnde – [email protected] en 06-20861770