Communicatie Commissie

De communicatie commissie is verantwoordelijk voor de promotie en de informatievoorziening van GLTV en haar activiteiten zowel intern als extern. De commissie verzorgt de nodige publiciteit van de verenigingsactiviteiten via de media. Tot die media behoren het Gemerts Nieuwsblad, de lokale kabelkrant, Omroep Centraal en het Eindhovens Dagblad. Daarnaast maken we gebruik van onze internetsite www.gltv.nl en e-mail. Ook worden de social media zo veel mogelijk benut zoals facebook, instagram en snapchat. Bovendien is de KNLTB club app een belangrijke informatiebron. 

Bij de communicatie commissie kunnen ook verslagen van competitiewedstrijden worden ingeleverd, welke dan worden opgenomen in het Gemerts Nieuwsblad. Een foto erbij verlevendigt vaak het verhaal. Kortom, de commissie communicatie zorgt ervoor dat GLTV met al zijn activiteiten bekend is in de regio.

GLTV beschikt over een eigen website www.gltv.nl. De commissie zorgt ook voor de opmaak en publicaties van de website. Zo word je op de hoogte gehouden van de in en outs binnen onze vereniging.

De communicatie commissie wordt gevormd door Christien Abbink.

Wanneer je contact wilt met de communicatie commissie, mail dan naar: [email protected]