Communicatie

De commissie communicatie draagt zorg voor de promotie en de informatievoorziening van GLTV en haar activiteiten zowel intern als extern. De commissie verzorgt de nodige publiciteit van de verenigingsactiviteiten via de media. Tot die media behoren het Gemerts Nieuwsblad, de lokale kabelkrant, Omroep Centraal en het Eindhovens Dagblad. Daarnaast maken we gebruik van onze internetsite www.gltv.nl en e-mail. Ook worden de social media zo veel als mogelijk benut zoals facebook en instagram. Ook is de KNLTB club app een belangrijke informatiebron. We raden dan ook iedereen aan deze te downloaden.

Bij de commissie communicatie kunnen ook verslagen van competitiewedstrijden worden ingeleverd, welke dan, zo nodig verkort, worden opgenomen in het Gemerts Nieuwsblad. Een foto erbij verlevendigt vaak het verhaal.
Kortom, de commissie communicatie zorgt ervoor dat men GLTV in de regio kent en dat men kan horen en lezen dat GLTV een actieve vereniging is.

GLTV beschikt over een eigen website www.gltv.nl welke in 2020 geheel is vernieuwd. De comissie communicatie zorgt voor de samenstelling en de opmaak alsmede voor de publicaties hierop. Aldus wordt u op de hoogte gehouden van de in en outs binnen onze vereniging. Wanneer u iets wilt publiceren op de website dan dient u deze publicatie te mailen naar een van de redactieleden. [email protected] of [email protected]