Commissie - Communicatie

De commissie communicatie is verantwoordelijk voor de promotie en de informatievoorziening van GLTV en haar activiteiten zowel intern als extern. De commissie verzorgt de nodige publiciteit van de verenigingsactiviteiten via de media. Tot die media behoren het Gemerts Nieuwsblad, de lokale kabelkrant, Omroep Centraal en het Eindhovens Dagblad. Daarnaast maken we gebruik van onze internetsite www.gltv.nl en e-mail. Ook worden de social media zo veel als mogelijk benut zoals facebook, instagram en snapchat. Bovendien is de KNLTB club app een belangrijke informatiebron. 

Bij de commissie communicatie kunnen ook verslagen van competitiewedstrijden worden ingeleverd, welke dan, zo nodig verkort, worden opgenomen in het Gemerts Nieuwsblad. Een foto erbij verlevendigt vaak het verhaal.
Kortom, de commissie communicatie zorgt ervoor dat men GLTV in de regio kent en dat men kan horen en lezen dat GLTV een actieve vereniging is.

GLTV beschikt over een eigen website www.gltv.nl. De comissie communicatie zorgt voor de opmaak alsmede voor de publicaties hierop. Zo wordt u op de hoogte gehouden van de in en outs binnen onze vereniging. Wanneer u iets wilt publiceren op de website, mail dan uw publicatie naar een van de redactieleden: Lisa van Gulick [email protected] of Ton Starren [email protected]