Inplannen bardiensten

Klik hier om uw bardiensten in te plannen

Bij het GLTV lidmaatschap hoort dat ieder senior lid maximaal 2 maal per jaar bardienst of vervangend vrijwilligerswerk verricht. Junior leden zijn vanzelfsprekend vrijgesteld van het verrichten van bardiensten of vervangend vrijwilligerswerk.

Inplannen bardiensten

Je geeft je op voor de bardiensten via bovenstaande link, of via de KNLTB club-app. Vervolgens verschijnt een agenda met een bardienstoverzicht. Rechts vind je reeds op je naam geregistreerde bardiensten. Indien je wilt inschrijven voor het uitvoeren van een bardienst, selecteert je de dag waarop je bardienst wilt doen door op deze dag te klikken en kijk je of er nog mogelijkheden zijn; groen zijn de nog vrij in te vullen plaatsen, wit is al volgepland en de blauwe vakjes zijn jouw diensten.

Inschrijving is opengesteld voor telkens 4 maanden. Steeds 1 maand voor aanvang van een te plannen periode ontvang je een uitnodiging tot plannen. Ongeveer twee weken voordat deze periode ingaat, zullen door de paviljoencommissie de nog openstaande diensten worden ingepland. Dit om ervoor te zorgen dat we zeker weten dat de bardiensten zijn ingevuld. Deze invulling door de paviljoencommissie en de door je zelf ingeplande diensten zijn dan onherroepelijk. Je kunt nog wel onderling ruilen met kennisgeving aan de bardienstplanner Henk Lucassen ([email protected]) die de ruiling doorvoert in het programma. Let op - je blijft zelf verantwoordelijk voor de oorspronkelijk opgegeven bardienst als je een ruiling niet hebt doorgegeven.

De avond bardiensten worden door één persoon uitgevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat er nog meer bardiensten moeten worden uitgevoerd door onze leden. Competitiespelers dienen zelf rekening te houden met de speeldagen van de KNLTB competitie. Dus vul zelf je bardiensten in en voorkom daarmee dat je wellicht bardienst moet draaien terwijl je ook competitie moet spelen. 
Je ontvangt automatisch een herinneringsmail vanuit de  dienstenplanner 10 dagen vooraf én 1 dag voor de datum dat je bardienst moet doen.

Indien je vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met Henk Lucassen, e-mail: [email protected] 

Spelregels

1. Bij het GLTV lidmaatschap hoort dat ieder senior lid maximaal 2 maal per jaar bardienst of vervangend vrijwilligerswerk verricht. Daarbij duurt een bardienst maximaal 4,5 uur en wordt meestal door 1 persoon verricht. Het barhoofd zorgt voor opening van het paviljoen, geeft zonodig instructies en zorgt voor de sluiting;

2. Afkoop van het verrichten van bardienst of vervangend vrijwilligerswerk is niet mogelijk. Die leden die op dit moment nog afkopen, kunnen dit blijven doen. Zij betalen een extra contributie voor deze afkoop van Euro 100,00 per jaar;

3. Leden die nalaten hun bardienst of vervangend vrijwilligerswerk te verrichten op momenten waarvoor zij hiervoor zijn ingedeeld, betalen alsnog € 50,00 boete (= extra contributie) per keer dat zij waren ingedeeld en nalaten dit te doen. Ondanks het betalen van deze extra contributie dient alsnog de vervallen bardienst te worden ingehaald;

4. Je mag je bardiensten of vervangend vrijwilligerswerk (al dan niet tegen betaling door je zelf) ook door een ander lid van GLTV laten verrichten. Hiervoor dien je wel zelf zorg te dragen. Het bestuur of barhoofd zijn hiervoor niet verantwoordelijk.
Indien je een bardienst niet wilt of kunt uitvoeren, dan kun je een lid van de bardienst flexpool vragen om je dienst over te nemen tegen betaling van € 25,=. Voor een gedetailleerde uitleg over deze mogelijk klik op deze link.

5. Je wordt tijdig op de hoogte gesteld wanneer een bardienst niet doorgaat o.a. als gevolg van wijziging in activiteiten of doordat de banen gesloten zijn door weersomstandigheden. Indien dit gebeurt 3 dagen voordat de bardienst uitgevoerd moet worden (dus als je bijvoorbeeld vrijdag bardienst hebt, kan dit nog geannuleerd worden door GLTV tot en met de dinsdag ervoor), dan dien je jezelf opnieuw in te plannen voor deze bardienst of wordt je bardienst opnieuw ingepland door de paviljoencommissie. Indien GLTV minder dan 3 dagen voordat de bardienst moet worden uitgevoerd aan je laat weten dat je bardienst komt te vervallen, dan is deze bardienst door jou verricht (ondanks dat je op het ingeplande tijdstip niet aanwezig hoeft te zijn).

Als je mailadres wijzigt, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de ledenadministratie. Je kunt dit overigens ook zelf aanpassen via de clubapp van de KNLTB.