Inplannen bardiensten

Klik hier om uw bardiensten in te plannen

Bij het GLTV lidmaatschap hoort dat senior leden maximaal 2 maal per jaar bardienst draaien of, ter compensatie, vervangend vrijwilligerswerk verrichten. Junior leden zijn vanzelfsprekend vrijgesteld van het verrichten van bardiensten of vervangend vrijwilligerswerk. 

Inplannen bardiensten

Je geeft je op voor de bardiensten via bovenstaande link, of via de KNLTB club-app. Vervolgens verschijnt een agenda met een bardienstoverzicht. Rechts vind je de reeds door jou geboekte bardiensten. Indien je wilt inschrijven voor het uitvoeren van een bardienst, selecteer je de dag waarop je bardienst wilt doen door op deze dag te klikken en kijk je of er nog mogelijkheden zijn; de nog vrij in te vullen plaatsen zijn groen, wit is al volgepland en de blauwe vakjes zijn jouw diensten.

De Inschrijving is, normaal gesproken, opengesteld voor telkens 3 maanden. Waarbij je ieder keer 1 maand voor aanvang van een te plannen periode je een email ontvangt met een uitnodiging om je diensten te plannen. Ongeveer twee weken voordat deze periode ingaat, zullen door de paviljoencommissie, eventuele nog openstaande diensten worden ingepland. Dit om ervoor te zorgen dat we zeker weten dat de bardiensten zijn ingevuld (door de Corona epidemie is de planning dit jaar wat verschoven. De inschrijving voor de eerste periode gaat vrijdag 28 Januari open). 

Vanaf dit moment zijn de ingeplande diensten definitief (zowel de door jezelf geboekte als de door de commissie ingedeelde diensten)! Je kunt nog wel onderling ruilen met kennisgeving aan [email protected]Wij zullen dan die de wisseling doorvoeren in het programma. Let op, je blijft zelf verantwoordelijk voor de oorspronkelijk opgegeven bardienst als je een ruil niet hebt doorgegeven!

De avond bardiensten worden door één persoon uitgevoerd. Competitiespelers dienen zelf rekening te houden met de speeldagen van de KNLTB competitie. 

Je ontvangt automatisch een herinneringsmail 14 dagen voorafgaand aan een geplande dienst, 7 dagen voor een geplande dienst én 1 dag voor de de geplande dienst. Mocht je toch niet kunnen en zelf geen vervanging kunnen regelen dan kun je gebruik maken van de Flexpool. Voor meer informatie over deze Flexpool en hoe deze te gebruiken, zie Bardienst flexpool. Indien je gebruik maakt van deze Flexpool stuur dan ook nog even een mailtje aan [email protected] zodat wij de wijziging in het programma kunnen vastleggen.

Indien je ondanks al deze mogelijkheden, niet verschijnt op een datum waarop je bardienst moet draaien dan zal hiervoor een boete van € 50,00 in rekening worden gebracht EN zul je de bardienst op een andere datum in moeten halen.

Indien je nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met Nicole Gruijters of Peter van Gils, beiden bereikbaar via [email protected].

Spelregels

1. Bij het GLTV lidmaatschap hoort dat ieder senior lid maximaal 2 maal per jaar bardienst of vervangend vrijwilligerswerk verricht. Een bardienst duurt normaal gesproken van 19:30 tot 23 uur behalve op woensdag want dan gaat de kantine al om 19 uur open in verband met de Tennis Toss. Tijdens de clubkampioenschappen, competities, toernooien en feesten kunnen er extra bardiensten worden ingedeeld en kunnen er ook meerdere personen tegelijkertijd bardienst of keukendienst draaien. Op dagen met een verwachte hoge drukte behoudt de barcommissie zich het recht voor zelf (ervaren) leden voor deze diensten in te delen. Dit na onderling overleg natuurlijk. 

2. Voor iedere dag van de week is een vast groepje barhoofden beschikbaar. Wie op een bepaalde avond barhoofd is kun je in de App vinden. Het barhoofd opent de kantine en sluit deze ook weer af. Het barhoofd kan eventueel ook een korte opfrissing van de introductie verzorgen.

2. Afkoop van het verrichten van bardienst of vervangend vrijwilligerswerk is niet mogelijk. Wel kun je vervangende groendiensten uitvoeren of lid worden van één van de commissies. Er wordt eerst gekeken of er nog mensen nodig zijn.

3. Leden die nalaten hun bardienst of vervangend vrijwilligerswerk te verrichten op momenten waarvoor zij hiervoor zijn ingedeeld, betalen alsnog € 50,00 boete per keer dat ze niet zijn verschenen. Ondanks het betalen van deze boete dient alsnog de bardienst te worden ingehaald;

4. Je mag je bardiensten of vervangend vrijwilligerswerk (al dan niet tegen betaling door je zelf) ook door een ander lid van GLTV laten verrichten. Hiervoor dien je wel zelf zorg te dragen. Het bestuur of barhoofd zijn hiervoor niet verantwoordelijk. Indien je een geplande bardienst toch niet wilt of kunt uitvoeren, dan kun je een lid van de Flexpool vragen om je dienst over te nemen tegen betaling van € 25,00. Voor een gedetailleerde uitleg over deze mogelijkheid klik op deze link.

5. Je wordt tijdig op de hoogte gesteld wanneer een bardienst niet doorgaat o.a. als gevolg van wijziging in activiteiten of doordat de banen gesloten zijn door weersomstandigheden. Indien dit gebeurt meer dan 3 dagen voordat de bardienst uitgevoerd had moet worden (dus als je bijvoorbeeld vrijdag bardienst hebt, kan dit nog geannuleerd worden door GLTV tot en met de dinsdag ervoor), dan dien je jezelf opnieuw in te plannen voor een alternatieve bardienst of wordt je bardienst opnieuw ingepland door de paviljoencommissie. Indien GLTV minder dan 3 dagen voordat de bardienst had moet worden uitgevoerd aan je laat weten dat je bardienst komt te vervallen, dan is geldt deze bardienst als zijnde door jou verricht (ondanks dat je op het geplande tijdstip niet aanwezig hoeft te zijn).

Als je mailadres wijzigt, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de ledenadministratie. Je kunt dit overigens ook zelf aanpassen via de clubapp van de KNLTB.