Lidmaatschap

Klik hier om je in te schrijven als lid

Indien je wilt spelen op onze 7 tennis- en 6 padelbanen, dan is het noodzakelijk om lid te worden. Je kunt het hele jaar tennissen en/of padellen. Het contributiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Bij tussentijdse aanmelding wordt het pro rato deel van de jaarcontributie in rekening gebracht. De contributie en de borg voor de toegangsleutel (€ 20,=) wordt geind per automatische incasso, waarvoor je de vereniging vooraf machtigt. 

Het contributietarief is mede afhankelijk van je leeftijd (peildatum: 1 januari).
Voor 2024 gelden de volgende contributietarieven:

  • Junioren t/m 12 jaar € 50,=
  • Junioren 13 t/m 17 jaar € 78,=
  • Senioren vanaf 18  jaar € 132,=
  • Senioren vanaf 21 jaar met afkoop vrijwilligerswerkzaamheden € 207,=
  • Studenten € 104,=
  • Studenten vanaf 21 jaar met afkoop vrijwilligerswerkzaamheden € 179,=
    Wel een recent bewijs van studentschap opsturen naar: [email protected]

Uitvoeren vrijwilligerswerk en eventuele afkoop vrijwilligerswerkzaamheden
Alle leden van 21 tot 75 jaar zijn verplicht om per contributiejaar maximaal 2x kantinedienst of vervangende vrijwilligerswerkzaamheden te verrichten. Nieuwe leden zijn het eerste half jaar vrijgesteld van vrijwilligerswerkzaamheden. Ook commissieleden zijn vrijgesteld van kantinediensten.
Als je de vrijwilligerswerkzaamheden wilt afkopen, dan kan dat. De kosten bedragen  € 75,=. Bij de bepaling van de hoogte van het tarief wordt rekening gehouden met het half jaar vrijstelling voor nieuwe leden en op welk moment in het jaar dat je lid wordt.

Na verwerking van je inschrijving door de ledenadministratie  ontvang je per mail nadere informatie over je lidmaatschap. 
Door je in te schrijven als lid van GLTV ga je akkoord met de APV privacy van GLTV. Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor heel veel nuttige informatie voor nieuwe leden. 

Voor vragen kun je terecht bij de ledenadministratie:
Lenie Dröge
Beekveld 75, 5421 DK Gemert     
Telefoon: 0492-363449
E-mail [email protected]

Afmelden als lid van GLTV
Je kunt je afmelden als lid, door uiterlijk voor 1 januari van het nieuwe contributiejaar een mail te sturen naar [email protected]. Je ontvangt een mail retour zodat je een bewijs hebt van afmelding. 
Indien je je niet afmeldt, blijf je geregistreerd staan als lid met alle contributieverplichtingen die daarbij horen. Bij afmelding na 1 januari geldt het volledige contributietarief voor het nieuwe jaar en bij tussentijdse afmelding vindt geen restitutie van de contributie plaats.

Boete bij niet op komen dagen voor vrijwilligerswerkzaamheden
Bij het niet op komen dagen bij een ingeplande kantinedienst of ander vrijwillgerswerk,  bedraagt de boete € 75,= per dienst. Ook moet deze dienst alsnog worden ingehaald.

Verzekering
Indien je lid bent van GLTV en aan al je verplichtingen hebt voldaan en ingeschreven staat als KNLTB bondslid, dan ben je tevens verzekerd voor ongevallen.
Klik hier voor alle voorwaarden van deze verzekering