Jeugdcommissie


Activiteiten

De jeugdcommissie organiseert alle activiteiten voor de jeugd (met uitzondering van de trainingen). Onder deze activiteiten vallen o.a. de volgende evenementen:

Competitie rood - oranje - groen - geel

Uitwisselingen rood - oranje - groen - geel met omliggende tennisverenigingen

Clubkampioenschappen jeugd

Open Jeugd toernooi (waaraan alle KNLTB jeugdleden kunnen deelnemen)

TenTennis (tenniskamp van 2 dagen)

Jeugduitje / BBQ


Competitief

Samen met de trainers, regelen we de indeling van de KNLTB competitie binnen onze vereniging. Deze competitie vindt circa 7 zondagen in het voorjaar en circa 7 zondagen in het najaar plaats. Buiten deze competitieweken worden er allerlei toernooitjes en (dag)evenementen georganiseerd door zowel onze eigen vereniging als omliggende verenigingen, waaraan de jeugd kan deelnemen.

Binnen onze eigen club organiseren we bijvoorbeeld elk jaar de clubkampioenschappen en een Open Jeugdtoernooi. Bij het Open Jeugdtoernooi mogen naast de eigen leden ook leden van andere tennisverenigingen deel nemen. Altijd een leerzaam en gezellig toernooi.


Recreatief

Naast prestatiegericht tennis, organiseren we ook gezelligheidsactiviteiten die niet altijd (alleen) met tennis te maken hebben, waaronder een ouder-kind toss, een jeugd(verrassings)uitje met BBQ, voor de kleinste een Piet en Friet toernooi rond Sinterklaas tijd en niet te vergeten ons tenniskamp “TenTennis”.

Leden van de jeugdcommissie verzorgen de kartrekkersrol bij het opzetten en uitvoeren van deze activiteiten, maar er wordt soms ook een beroep gedaan op ouders voor extra hulp bij een activiteiten.

Bij de ouders ligt ook een belangrijke taak om kinderen te stimuleren om "vrij" te gaan tennissen. Want zoals met elke sport: oefenen baart kunst.


Nieuwsbrief

De jeugdleden en hun ouders worden op de hoogte gehouden van de activiteiten door middel van periodieke nieuwsbrieven. De laatste brieven zijn ook te vinden op deze website, evenals de jaarkalender.

Specifiek voor nieuwe jeugdleden, verwijzen wij u ook naar de ‘introductiebrief nieuwe jeugdleden’,

In de toekomst willen we ook steeds meer informatie verstrekken via de club-app.

Voor meer informatie over de ClubApp klik hier.


Samenstelling jeugdcommissie

De jeugdcommissie betreft een gezellige groep moeders. Maar vaders zijn zeker ook welkom. Vooral ouders van jeugdleden op de lagere school, missen we nog in onze commissie. U bent van harte welkom eens een vergadering bij te wonen.

Voor samenstelling en foto's van de jeugdcommissie klik hier.