Training

Klik hier om in te schrijven voor de training

Vanzelfsprekend biedt GLTV haar leden ook trainingsfaciliteiten. Voor meer informatie kunt u terecht bij de trainingscoördinator: 
Ad van Veldhoven, tel. 0492-362739 of 06-53213197, email [email protected]

DATA VAN DE JAARTRAINING VAN DE JUNIOREN 2019 - 2020
Onderaan deze pagina vindt u een bijlage met het junioren trainingsschema voor het seizoen 2019 - 2020 

DATA VAN DE SENIOREN TRAINING 2019- 2020
Onderaan deze pagina vindt u een bijlage met het senioren trainingsschema voor het seizoen 2019 - 2020. Dit schema is uitgewerkt in twee delen te weten herfst/winter week 40 2019 t/m week 10 2020 en lente/zomer, week 13 t/m week 39 2020.

Voorwaarden training senioren en junioren

Algemeen
 1. Lidmaatschap
  Bij deelname aan de trainingen is het verplicht om lid te zijn van GLTV.
 2. Trainer(s)
  De trainingen worden verzorgd door Sport Events B.V. Zij leveren ons de trainers. De trainers zijn Mike Snoeks, 06-40539809 , [email protected]. Alexander Buter, 06-21185586, [email protected] en Nic Kroot, 06-14055020, [email protected] 
 3. Coördinator trainingen
  Algemeen coördinator is Ad van Veldhoven, tel. 0492-362739 of 06-53213197, e-mail [email protected]
 4. Aantal lessen en periode
  Voor de junioren is er sprake van een jaartraining ieder jaar vanaf week 40 (eind september/begin oktober). Dit zijn circa 38 lessen waarvan 11 lessen in de sporthal voor de allerkleinste junioren ( groepen blauw, rood en oranje van tenniskids) gedurende de winterperiode. Deze weken worden vooraf in het schema aangegeven. De lessen voor de overige junioren zijn buiten op de tennisbanen van GLTV.
  Voor deze jaartraining geldt dat na circa een half jaar de groepen ( eventueel) opnieuw ingedeeld worden. Dit om nieuwe instroom in te passen en groepen te maken van zoveel als mogelijk van hetzelfde niveau.

  Voor de senioren hebben we trainingen met 19 lessen in de herfst/winterperiode vanaf week 40 en in de voorjaar/zomerperiode vanaf week 12. Het aantal van 19 lessen is afhankelijk van de trainingsdagen die in deze periode vervallen. In de genoemde periode is ruimte ingeruimd voor eventuele inhaallessen. De trainingen vinden plaats buiten op de tennisbanen van GLTV.

  De hieronder vermelde tarieven zijn gebaseerd op het aantal lessen dat in de komende periode wordt gegeven. Het aantal lessen kan van jaar tot jaar verschillen voor zowel de herfst/winterperiode als voor de voorjaar/zomerperiode. Deze verschillende aantallen zijn direct de oorzaak van de prijsverschillen. Prijsverschillen ontstaan ook door tariefsverhoging(en) van trainer en huur van de sporthal (alleen voor de junioren).
 5. Groepsindeling
  U kunt opgeven met wie u samen wilt trainen. De verantwoordelijkheid voor de groepsindeling berust bij de trainer. Hij deelt in op sterkte in overleg met de trainingscoördinator. Het kan daarbij voorkomen dat uw voorkeur niet wordt gehonoreerd. Voor deze situaties vragen wij uw begrip. Wij rekenen erop dat u ook in deze gevallen de indeling en eventueel ook het daarbij behorende financiële verschil, accepteert.

Seniorentraining

Er zijn verschillende mogelijkheden om te trainen. Het uitgangspunt is om tot een ‘training op maat’ te komen. 

 • Individueel op 1 baan
  U krijgt de volle aandacht van de trainer. U kunt de trainer aangeven wat u wilt trainen, de training wordt volledig op u afgestemd. U hoeft geen rekening te houden met verhinderingen van anderen. De trainingsduur kan 1 of 1,5 uur zijn en het aantal lessen wordt op uw behoefte afgestemd. De aanpak en kosten worden vooraf met u besproken en overeengekomen. Uitgangspunt is een kostprijs van € 54,00 per uur.
 • In een groep van 4 personen op 1 baan
  Geschikt voor beginnende tennissers maar ook voor gevorderde tennissers en wedstrijdspelers. U krijgt veel aandacht van de trainer en heeft sociale contacten tijdens en na de trainingen. U kunt zelf uw trainingsgroep opgeven en de trainingen worden volledig op de groep afgestemd. De trainingsduur kan 1 uur of 1½ uur zijn. De kosten bedragen € 260,00 per persoon per trainingscyclus voor 1 uur en € 390,00 per persoon voor 1½ uur.
 • In een groep van 8 personen op 2 banen
  Geschikt voor gevorderde tennissers en wedstrijdspelers. U heeft sociale contacten tijdens en na de trainingen en de kosten worden met een grotere groep mensen gedeeld. U kunt zich als groepje inschrijven. De trainingsduur kan 1 uur of 1½ uur zijn. De kosten bedragen € 130,00 per persoon per trainingscyclus voor 1 uur en € 195,00 per persoon voor 1½ uur.
 • Incidentele trainingen
  Geschikt voor spelers die een (tijdelijk) probleem hebben met een bepaalde slag. U benadert de trainer zelf en maakt uw wensen bekend. In overleg met de trainer kunt u verdere afspraken maken omtrent wat er getraind gaat worden, op welke dag, op welk tijdstip en hoeveel keer. Nadeel is dat er alleen getraind kan worden op de tijden die nog vrij zijn in het trainingsrooster van de vereniging. De kosten bedragen € 54,00 per uur.

Juniorentraining

Voor de juniorentraining kennen we alleen maar een jaartraining zoals hierboven reeds vermeld. De training is onderverdeeld in de hieronder genoemde fases. Dit is conform het nieuwe concept van de KNLTB genaamd ‘Tenniskids’ (voor meer informatie zie ook de website www.tenniskids.nl). Het is het eerste stadium van tennis waarin de kinderen tot en met 12 jaar geleidelijk aan volgens de juiste techniek vorderen en daarbij wordt vooral gekeken naar de fysieke gesteldheid, emotionele ontwikkeling en technische en tactische vaardigheden van de kinderen. De trainer heeft hiervoor een speciale cursus bij de KNLTB gevolgd. De hieronder genoemde tarieven zijn gebaseerd op 38 lessen waarvan 11 binnen voor de groepen blauw,rood en oranje. De groepen groen en geel trainen uitsluitend buiten op de banen van GLTV. De tarieven zijn ongeacht de groepsgrootte per persoon vermeld.

Tenniskids fase Blauw

 • Doel: Op een speelse manier kennis maken met de basisbeginselen van tennis. Door middel van speelse oefenvormen ontwikkelen de kinderen hun eerste bal- en racketvaardigheden. In 4 lesblokken van ca 9 lessen wordt gedurende het jaar ingespeeld op de belevingswereld van de kinderen. Bij iedere nieuw lesblok kunnen nieuwe kinderen instromen.
 • Leeftijd: tussen 4 en 6 jaar
 • Baan: Het hele tennisveld wordt omgebouwd tot speelveld voor de oefeningen. 
 • Ballen: Er wordt met blauwe en/of rode ballen gespeeld. De blauwe ballen zijn groter en zachter dan de rode ballen. De kinderen ervaren zo sneller succes in de oefeningen.
 • Groepsgrootte: De groepen kunnen bestaan uit 4 tot 8 kinderen. 
 • Afwijkende trainingstijd: Gelet op het concentratievermogen van de kinderen bedraagt de lestijd 45 minuten. 
 • Kosten: Per lesblok van 9 lessen € 80,-- per kind voor 1 les per week. Dit bedrag is inclusief de contributie.

Tenniskids fase Rood

 • Doel: In deze eerste fase maken kinderen kennis met het tennisspel. Zij starten met het ontwikkelen van basisvaardigheden op het gebied van bewegen en coördinatie, nemen deel aan veel leuke fun activiteiten en spelen kleine wedstrijden.
 • Leeftijd: kinderen tussen 5 en 9 jaar oud.
 • Baan: de baan is een ¼ van een volledige tennisbaan (miniveld dwars over de baan) en de nethoogte is lager.
 • Ballen: er wordt gespeeld met rode of roodgele spons-/foamballen. Deze ballen zijn groter en stuiteren minder hoog, waardoor de kinderen de bal eerder over het net slaan en een rally kunnen spelen.
 • Groepsgrootte: ca. 8 kinderen.
 • Afwijkende trainingstijd: Gelet op het concentratievermogen bedraagt de trainingstijd hier 45 minuten.
 • Kosten: Per trainingsjaar  € 340,00 per kind voor 1 uur.

Tenniskids fase Oranje

 • Doel: In deze tweede fase wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling. Kinderen leren nieuwe slagen en technieken die hen helpen om uiteindelijk te kunnen spelen op een grotere baan. De wedstrijden worden steeds langer.
 • Leeftijd: van 8 tot en met 11 jaar oud, afhankelijk van lengte en kracht van het kind.
 • Baan: een volledige baan die in de lengte is ingekort (de achterlijn bevindt zicht op de helft tussen bestaande achterlijn en de servicelijn).
 • Ballen: er wordt gespeeld met zachtere en lichtere oranjegele ballen dan de normale ballen.
 • Groepsgrootte: ca. 8 kinderen.
 • Kosten: Per trainingsjaar € 340,00  per persoon voor 1 uur. 

Tenniskids fase Groen

 • Doel: Dit is de laatste fase in de voorbereiding op het spelen op een “hele baan”. Kinderen zijn op deze leeftijd groter en in staat de hele baan te bestrijken. Technieken en tactieken worden verder ontwikkeld evenals de atletische vaardigheden. Wedstrijden worden wederom langer en eventueel het competitietennis speelt een belangrijke rol.
 • Leeftijd: gemiddeld tussen 9 en 11 oud, afhankelijk van de leeftijd waarop de speler is begonnen met tennis.
 • Baan: een volledige tennisbaan.
 • Ballen: er wordt gespeeld met een groengele bal of bal met stip. Deze bal is iets zachter en lichter dan een normale tennisbal en ook wat langzamer dan de bal voor de hele  baan.
 • Groepsgrootte: ca. 8 kinderen.
 • Kosten: Per trainingsjaar € 295,00 per persoon voor 1 uur. 

Volledig tennis (fase Geel)

 • Doel: Voor de kinderen vanaf circa 11 jaar wordt, indien nodig, ook gebruik gemaakt van dezelfde technieken als bij ‘Tenniskids’ alleen dan waarschijnlijk in snellere stappen. Er zal worden verder gegaan met het aanleren van de verschillende slagen. Er is geen standaard regel voor wanneer de kinderen over moeten gaan naar het volledige tennis. Dit is ter beoordeling van de trainer.
 • Baan: spelen op een volledige tennisbaan
 • Ballen: er wordt gespeeld met normale ballen
 • Groepsgrootte: ca. 8 personen
 • Kosten: Per trainingsjaar € 295,00 per persoon voor 1 uur.

De hierboven genoemde trainingskosten zijn afhankelijk van het uurtarief van de trainer, het aantal lessen dat in de hal wordt gegeven, de materialen, e.d.. Het bedrag kan dus wijzigen in een jaar, maar is hier bedoeld als een indicatie voor te betalen kosten. De juiste tarieven staan vermeld op de inschrijfformulieren.
Om de jeugd te stimuleren deel te nemen aan de training, zijn de tarieven voor de training van junioren een stuk lager (gedeeltelijke subsidie door de club zelf).

Lesreglement

 1. Een lesuur bestaat uit 60 minuten baantijd en 50 minuten lestijd. Voor de juniorentraining tenniskids blauw, rood en oranje geldt een afwijkende tijd van 45 minuten lestijd. De pauze van de trainer zal naar inzicht van hem / haar worden genomen en kan dus aan het begin, einde of gedurende de les zijn.
 2. Indien door weersomstandigheden de les komt te vervallen kan het zijn dat u van de trainer een theorieles krijgt. Dit met een maximum van 2 theorielessen. Voor de lessen die zijn uitgevallen en waarvoor geen theorieles is gegeven, is een inhaalregeling van toepassing. Deze inhaalregeling is als volgt: 2 keer uitval = 1 keer inhaal met een maximum van 2 inhaallessen per cursus.
 3. De inhaallessen worden gehouden na de cursus. Indien een inhaalles komt te vervallen wegens weersomstandigheden, komt deze in zijn geheel te vervallen (dus géén inhaalles op inhaalles).
 4. Indien door ziekte en/of verhindering van de trainer de les komt te vervallen, wordt de les in zijn geheel ingehaald na de laatste les van de betreffende cursus. Indien de trainer voor langere tijd is uitgeschakeld, tracht Sport Events B.V. een vervanger te plaatsen. Het kan incidenteel ook voorkomen dat bij ziekte/verhindering van de trainer, de les wordt overgenomen door een andere clubtrainer.
 5. Lessen die uitvallen vanwege officiële feestdagen, worden in zijn geheel ingehaald.
 6. Indien u om persoonlijke redenen de les niet kunt volgen, heeft u géén recht om deze les in te halen daar deze les wel doorgang heeft gevonden voor uw medeleerlingen. Wel kunt u in overleg met de trainer naar een oplossing zoeken om een gemiste les bij een andere groep in te halen.
 7. Het lesgeld wordt geind door automatische incasso in de maand waarin de trainingscyclus c.q. de jaartraining start. Bij de inschrijving van de training verplicht de inschrijver zich tot de betaling van het volledige lesgeld voor de betreffende cyclus of jaartraining. De betaling van het lesgeld voor de gehele trainingscyclus is verplicht ook bij tussentijdse onvoorziene beëindiging.Terugbetaling van lesgeld vindt nooit plaats.
 8. De vereniging draagt zorgt voor de trainingsballen.
 9. De trainer zal u tijdig informeren in welke periode er geen les wordt gegeven. In principe zijn dit de meivakantie, zomervakantie, week van het open senioren toernooi, herfstvakantie, kerstvakantie, carnavalsvakantie en de overige officiële feestdagen.
 10. De junioren die deelnemen aan de training en voldoende ver gevorderd zijn, worden geacht deel te nemen aan de clubkampioenschappen van de junioren en het open jeugd toernooi.

trainingsdata junioren 2019 - 2020 x.pdf trainingsdata senioren 2019 - 2020 x.pdf