Commissie - Sponsoring

De sponsorcommissie zorgt voor relatiebeheer van de bestaande sponsoren en benaderd nieuwe potentiële sponsoren. De sponsorgelden worden voornamelijk aangewend voor onze junioren om zodoende de deelname aan de trainingen en competities betaalbaar te houden en te bevorderen. Verder worden sponsoren benaderd voor toernooien, prijsuitreikingen en voor teamsponsoring.

Doel sponsorcommissie: meer sponsorgelden, meerwaarde voor sponsoren en professionalisering.