Info over GLTV | Lidmaatschap | Sponsors | Contact
Van Berlo EHBO
    Home
    Nieuws
    Foto's
    Bestuur / Commisies
    Activiteiten
    Competitie
    Training
    Bardienst
 
Evenementen Senioren
KNLTB competitie
Clubkampioenschappen 2019
GD comp. winter zondag
Open Albert Heijn Gemert
Wintercompetitie B&D / AR / G
HD/DD comp. winter dinsdag
Evenementen Junioren
Clubkampioenschappen 2019
Jaarkalender 2019
Open jeugd toernooi
Competitie voorjaar 2019
Bekijk baanindeling
Grote renovatie complex GLTV (vrijwilligers gezocht)
Tijdens de extra ledenvergadering van 9 september is unaniem ingestemd met de door het bestuur voorgestelde renovatieplannen.
Het bestuur had een stuurgroep (Jeroen Haaster, Erwin Schrijer, Peter Wismans) en een werkgroep (Ad van Veldhoven, Ton Starren, Martin van de Elsen) ingesteld. De opdracht was om binnen het ter beschikking gestelde budget een plan uit te werken voor de vervanging van de toplaag ( keuze voor kunstgras) en de masten van baan 1 t/m 4, alsmede het overstappen naar ledverlichting (extra subsidiemogelijkheden) voor het hele complex.
Door Ton Starren werd tijdens de ledenvergadering namens de werkgroep verslag gedaan van het onderzoek en de plannen gepresenteerd. Een prima onderbouwd voorstel gebaseerd op gedegen onderzoek. Alle lof hiervoor voor de stuur- en werkgroep. De geleverde inspanning werd door de vergadering zeer gewaardeerd en het voorstel werd dan ook unaniem aangenomen.
Het project gaat uitgevoerd worden met de bedrijven ELCO/Tennisbouw en VDL.
Vanaf eind oktober tot medio december zullen de werkzaamheden plaats vinden. Tijdens het traject zal er altijd op 6 banen gespeeld kunnen worden. De regie tijdens de uitvoering is in handen van de werkgroep.
Waar mogelijk willen we kosten besparen door inzet van onze leden. Vooral in de periode van 26 oktober tot 8 november is uw inzet erg welkom. Heeft u tijd voor dit mooie project graag aanmelden bij Martin van de Elsen 06-53732451, Ad van Veldhoven 06-53213197 of Ton Starren 06-33586225.
Laten we er allemaal de schouders onder zetten zodat we in 2020 kunnen genieten van ons vernieuwde complex.