Bestuur en commissies

 

Bestuur:

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijkse bestuur (DB). Het DB vergadert 1 x per maand om de lopende zaken te behartigen. Het DB bereidt de vergaderingen van het algemeen bestuur (AB) voor. Het AB bestaat buiten het DB uit de voorzitters van de commissies senioren, junioren, onderhoud en paviljoen. Het AB vergadert 1 x per 2 maanden. De algemene ledenvergadering (ALV) wordt gehouden in februari van ieder jaar.Bestuur: