Informatie over GLTV - Bardienst

Reglement bardiensten GLTV

ALGEMEEN
U dient zich voor de bardienst op te geven via de dienstenplanner van KNLTB. Dit door in te loggen met uw KNLTB bondsnummer / e-mailadres en daarna uw wachtwoord. Er verschijnt een agenda met bardienstoverzicht. Rechts vindt u de op uw naam geregistreerde bardiensten. Indien u zich wilt inschrijven selecteert u de dag waarop u bardienst wilt draaien door op deze dag te klikken en kijkt of er daar nog mogelijkheden zijn; groen zijn de nog vrij in te vullen plaatsen, wit is al volgepland en de blauwe vakjes, dat zijn uw diensten.

Inschrijving is opengesteld voor telkens 4 maanden. Dus indien u elke periode 1x inpland voldoet u aan uw bardienstverplichting. Steeds 1 maand voor aanvang van een te plannen periode ontvangt u een uitnodiging tot plannen. Ongeveer twee weken voordat deze periode ingaat zal door de paviljoencommissie  de nog openstaande diensten worden ingepland. Dit om te zorgen dat we als GLTV zeker weten dat de bardiensten zijn ingevuld gedurende die periode. Deze invulling door de paviljoencommissie evenals de door u zelf ingeplande tijden zijn dan onherroepelijk. U kunt dan nog wel onderling ruilen met kennisgeving aan de bardienstplanner Henk Lucassen ([email protected]) die de ruiling via de diensten doorvoert in het programma. Let op - u blijft zelf verantwoordelijk voor de oorspronkelijk opgegeven bardienst als u een ruiling niet heeft doorgegeven.

Aangezien er gekozen is om niet meer diensten te hoeven draaien zijn er bardiensten voor één persoon. Hiermee voorkomen we dat er nog meer bardiensten per jaar moeten worden gedraaid door onze leden. Competitiespelers moeten zelf rekening houden met de speeldagen van de KNLTB competitie (dus geef je zelf op en voorkom problemen dat je wellicht bardienst moet draaien als je ook competitie moet spelen). De barhoofden worden in overleg door de paviljoencommissie ingedeeld.

Indien u moeite heeft met het inloggen op de diensten planner via www.knltb.club/clubs neem dan contact op met Henk Lucassen, e-mail: [email protected] Voor het laatste overzicht kunt u kijken op deze dienstenplanner U ontvangt ook automatisch een herinneringsmail vanuit de KNLTB diensteplanner 10 dagen vooraf én 1 dag voor de datum dat u bardienst moet draaien.

SPELREGELS
1. Bij het GLTV lidmaatschap hoort dat ieder lid maximaal 3 maal per jaar bardienst of vervangend vrijwilligerswerk verricht. Daarbij duurt een bardienst maximaal 4,5 uur en wordt voor het grootste gedeelte door 1 peersoon verricht. Het barhoofd zorgt voor opening van het paviljoen, instrueert zo nodig de personen die de bardienst gaan verrichten en zorgt voor de sluiting;

2. Afkoop van het verrichten van bardienst of vervangend vrijwilligerswerk is niet mogelijk. Die leden die op dit moment nog afkopen kunnen dit blijven doen. Zij betalen een extra contributie voor deze afkoop van Euro 100,00 per jaar;

3. Leden die nalaten hun bardienst of vervangend vrijwilligerswerk te verrichten op momenten waarvoor zij zijn ingedeeld, betalen alsnog € 50,00 boete (= extra contributie) per keer dat zij waren ingedeeld en nalaten dit te doen. Door het betalen van deze extra contributie vervalt niet het feit dat men alsnog de niet verrichte bardienst of vervangend vrijwilligerswerk dient te verrichten;

4. U mag uw bardiensten of vervangend vrijwilligerswerk (al dan niet tegen betaling door u) ook door een ander lid van GLTV laten verrichten. Hiervoor dient u dan wel zelf zorg te dragen.

5. Indien u onverhoopt (toch) niet kunt als u bent ingedeeld dient u zelf voor een vervanger te zorgen. Het bestuur of barhoofd zijn hiervoor niet verantwoordelijk. U dient deze wijziging / ruiling door te geven aan de coördinator.

6. U wordt tijdig op de hoogte gesteld wanneer een bardienst niet doorgaat o.a. als gevolg van wijziging in activiteiten of doordat de banen gesloten zijn door weersomstandigheden. Indien dit 3 dagen voordat de bardienst plaatsvindt gebeurd (dus als u bijvoorbeeld vrijdag bardienst heeft kan dit nog geannuleerd worden door GLTV tot en met de dinsdag ervoor), dient u zich opnieuw in te plannen voor deze bardienst of wordt uw bardienst opnieuw ingepland door de paviljoencommissie. Indien GLTV later aan u laat weten dat u bardienst komt te vervallen, dan is deze bardienst door u verricht (ondanks dat u op het ingeplande tijdstip niet aanwezig hoeft te zijn).

ALS JE GEEN MAIL ONTVANGT VAN GLTV OF JE MAILADRES IS GEWIJZIGD, GEEF DAT DAN ZO SNEL MOGELIJK DOOR AAN DE LEDENADMINISTRATIE EN/OF BARPLANNERS. (Je kunt dit ook zelf aanpassen via de clubapp van de KNLTB)

GLTV VINDT ÉÉN VAN DE VERVELENDSTE ZAKEN BINNEN DE VERENIGING ALS HET PAVILJOEN NIET OPEN KAN ZIJN OMDAT LEDEN NIET KOMEN OPDAGEN VOOR HUN BARDIENST.