Bardiensten

Klik hier om uw bardiensten in te plannen

Bij het GLTV lidmaatschap hoort dat ieder lid maximaal 3 maal per jaar bardienst of vervangend vrijwilligerswerk verricht.

Inplannen bardiensten

U dient zich voor de bardiensten op te geven via mijn club op deze site, of via de KNLTB club-app . Dit door in te loggen met uw KNLTB bondsnummer / clublidnummer en uw wachtwoord. Er verschijnt een agenda met een bardienstoverzicht. Rechts vindt u de op uw naam geregistreerde bardiensten. Indien u zich wilt inschrijven voor het uitvoeren van een bardienst, selecteert u de dag waarop u bardienst wilt doen door op deze dag te klikken en kijkt u of er nog mogelijkheden zijn; groen zijn de nog vrij in te vullen plaatsen, wit is al volgepland en de blauwe vakjes, dat zijn uw diensten.

Inschrijving is opengesteld voor telkens 4 maanden. Dus indien u elke periode 1x inplant dan voldoet u aan uw bardienstverplichting. Steeds 1 maand voor aanvang van een te plannen periode ontvangt u een uitnodiging tot plannen. Ongeveer twee weken voordat deze periode ingaat zal door de paviljoencommissie  de nog openstaande diensten worden ingepland. Dit om te zorgen dat we als GLTV zeker weten dat de bardiensten zijn ingevuld. Deze invulling door de paviljoencommissie en de door u zelf ingeplande diensten zijn dan onherroepelijk. U kunt nog wel onderling ruilen met kennisgeving aan de bardienstplanner Henk Lucassen ([email protected]) die de ruiling doorvoert in het programma. Let op - u blijft zelf verantwoordelijk voor de oorspronkelijk opgegeven bardienst als u een ruiling niet heeft doorgegeven.

Er is gekozen om de avond bardiensten door één persoon te laten uitvoeren. Hiermee wordt voorkomen dat er nog meer bardiensten moeten worden gedraaid door onze leden. Competitiespelers dienen zelf rekening te houden met de speeldagen van de KNLTB competitie. Dus vul zelf je bardiensten in en voorkom daarmee dat je wellicht bardienst moet draaien terwijl je ook competitie moet spelen. De barhoofden worden in overleg door de paviljoencommissie ingedeeld.

Indien u vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met Henk Lucassen, e-mail: [email protected] U ontvangt automatisch een herinneringsmail vanuit de  dienstenplanner 10 dagen vooraf én 1 dag voor de datum dat u bardienst moet draaien.

Spelregels

1. Bij het GLTV lidmaatschap hoort dat ieder lid maximaal 3 maal per jaar bardienst of vervangend vrijwilligerswerk verricht. Daarbij duurt een bardienst maximaal 4,5 uur en wordt voor het grootste gedeelte door 1 persoon verricht. Het barhoofd zorgt voor opening van het paviljoen, instrueert zo nodig de personen die de bardienst gaan verrichten en zorgt voor de sluiting;

2. Afkoop van het verrichten van bardienst of vervangend vrijwilligerswerk is niet mogelijk. Die leden die op dit moment nog afkopen, kunnen dit blijven doen. Zij betalen een extra contributie voor deze afkoop van Euro 100,00 per jaar;

3. Leden die nalaten hun bardienst of vervangend vrijwilligerswerk te verrichten op momenten waarvoor zij zijn ingedeeld, betalen alsnog € 50,00 boete (= extra contributie) per keer dat zij waren ingedeeld en nalaten dit te doen. Ondanks het betalen van deze extra contributie dienst alsnog de vervallen bardienst te worden ingehaald;

4. U mag uw bardiensten of vervangend vrijwilligerswerk (al dan niet tegen betaling door u) ook door een ander lid van GLTV laten verrichten. Hiervoor dient u dan wel zelf zorg te dragen.

5. Indien u onverhoopt (toch) niet kunt als u bent ingedeeld, dient u zelf voor een vervanger te zorgen. Het bestuur of barhoofd zijn hiervoor niet verantwoordelijk. U dient deze wijziging/ruiling door te geven aan de coördinator.

6. U wordt tijdig op de hoogte gesteld wanneer een bardienst niet doorgaat o.a. als gevolg van wijziging in activiteiten of doordat de banen gesloten zijn door weersomstandigheden. Indien dit gebeurt 3 dagen voordat de bardienst uitgevoerd moet worden (dus als u bijvoorbeeld vrijdag bardienst heeft, kan dit nog geannuleerd worden door GLTV tot en met de dinsdag ervoor), dient u zich opnieuw in te plannen voor deze bardienst of wordt uw bardienst opnieuw ingepland door de paviljoencommissie. Indien GLTV minder dan 3 dagen voordat de bardienst moet worden uitgevoerd aan u laat weten dat uw bardienst komt te vervallen, dan is deze bardienst door u verricht (ondanks dat u op het ingeplande tijdstip niet aanwezig hoeft te zijn).

Als u geen mail ontvangt van GLTV of uw mailadres is gewijzigd, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de ledenadministratie. U kunt dit overigens ook zelf aanpassen via de clubapp van de KNLTB.

Het is zeer vervelend als het paviljoen niet open kan omdat leden niet op komen dagen voor hun bardienst.