Info over GLTV | Lidmaatschap | Sponsors | Contact
Brabant Accountants & Belastingadviseurs
    Home
    Nieuws
    Foto's
    Bestuur / Commisies
Bestuur
Communicatie
Sponsoring
Paviljoen
Onderhoud
Junioren
Senioren
    Activiteiten
    Competitie
    Training
    Bardienst
 
Evenementen Senioren
KNLTB competitie
Top-2000 Oliebollentoernooi 28 december
Clubkampioenschappen 2019
GD comp. winter zondag
Open Albert Heijn Comm. toern.
Wintercompetitie B&D / AR / G
HD/DD comp. zomer dinsdag
Evenementen Junioren
Jaarkalender 2019
Competitie voorjaar 2019
Bekijk baanindeling
Paviljoen

Het tennispaviljoen is het trefpunt van al onze tennis activiteiten. Een natje en een droogje geven de activiteiten wat extra warmte en gezelligheid.De commissie paviljoen heeft samen met u de verantwoording om te proberen deze ambiance te scheppen.

De commissie paviljoen onderscheidt 3 subcommissies;

Subcommissie \'Bedrijfsvoering\'
Hier worden zaken geregeld betreffende het assortiment , de inkoop en verkoop, openingstijden, regeling van bardiensten, afdracht van opbrengsten en schoonmaak.

Subcommissie \'Festiviteiten\'
Deze subcommissie zorgt ervoor dat er de nodige leuke festiviteiten worden georganiseerd rond allerlei toernooien en gebeurtenissen.

Subcommissie \'Wetgeving\'
Deze subcommissie zorgt dat de benodigde vergunningen in bezit zijn en worden nageleefd. Ook de naleving van de diverse wetten zoals warenwet, milieuwetten en Arbo-wet en de instructie en opleiding van barpersoneel is haar taak.

Aan uw senioren lidmaatschap is automatisch de verplichting
 verbonden om maximaal 3 maal per jaar een bardienst te draaien. Voor competitiespelers geldt een maximum van 3 maal per jaar. Nieuwe leden zijn verplicht bardienst of vervangend vrijwilligerswerk te verrichten. 

U krijgt tijdig bericht dat uzelf weer de bardienst kunt plannen voor de komende periode via deze link. Op deze wijze bepaalt uzelf wanneer u uw bardiensten verricht en in uw agenda kunt noteren. U kunt daarvoor ook op de website gltv.nl onder het kopje bardiensten kijken. Plant u uw bardiensten niet of niet tijdig, dan gebeurt dit door de barcommissie.
Een week voorafgaand aan de bardienst ontvangt u per mail een herinnering aan deze bardienst. Twee dagen voorafgaande aan uw bardienst wordt deze herinnering nog een keer herhaald.
Komt u niet opdagen voor de ingeplande bardiensten, dan bent u een boete verschuldigd van € 100,--.
Gezien het feit dat alle verkeer via de mail gaat, is het van belang dat u van elke wijziging van uw mailadres mededeling doet aan de ledenadministratie van GLTV.
De commissie paviljoen en bestuur rekenen op uw loyale medewerking.

  Nicole Gruijters, commissielid

0492-367622
  Mary Vogels, commissielid

0492-369190
  Anja Snijders, commissielid

0623640834
  Henk Lucassen, commissielid

0492 - 367702
  Roël Hoppezak, voorzitter paviljoencommissie
Wetering 24
5422AP
Gemert
06-13472217
paviljoencommissiel@gltv.nl