Info over GLTV | Lidmaatschap | Sponsors | Contact
Optilook
    Home
    Nieuws
    Foto's
    Bestuur / Commisies
Bestuur
Communicatie
Sponsoring
Paviljoen
Onderhoud
Junioren
Senioren
    Activiteiten
    Competitie
    Training
    Bardienst
 
Evenementen Senioren
KNLTB competitie
Top-2000 Oliebollentoernooi 28 december
Clubkampioenschappen 2019
GD comp. winter zondag
Open Albert Heijn Comm. toern.
Wintercompetitie B&D / AR / G
HD/DD comp. zomer dinsdag
Evenementen Junioren
Jaarkalender 2019
Competitie voorjaar 2019
Bekijk baanindeling
Communicatie

De commissie communicatie draagt zorg voor de promotie en de informatievoorziening van GLTV en haar activiteiten zowel  intern als extern. De commissie verzorgt de nodige publiciteit van de verenigingsactiviteiten via de media. Tot die media behoren het Gemerts Nieuwsblad, de lokale kabelkrant, Omroep Centraal, Traverse en het Eindhovens Dagblad. Daarnaast maken we gebruik van onze internetsite www.gltv.nl en e-mail. Ook worden de social media zo veel als mogelijk benut zoals facebook, twitter, e.a.. Binnenkort gaat GLTV de KNLTB app gebruiken, waarin alle mogelijke informatie van GLTV en de KNLTB staan.

Bij de commissie communicatie kunnen ook verslagen van competitiewedstrijden worden ingeleverd, welke dan, zo nodig verkort, worden opgenomen in het Gemerts Nieuwsblad. Een foto erbij verlevendigt vaak het verhaal.
Kortom, de commissie communicatie zorgt ervoor dat men GLTV in de regio kent en dat men kan horen en lezen dat GLTV een actieve vereniging is.

GLTV beschikt GLTV over een eigen website www.gltv.nl. De comissie communicatie zorgt voor de samenstelling en de opmaak alsmede voor de publicaties hierop. Aldus wordt u op de hoogte gehouden van de in en outs binnen onze vereniging. Wanneer u iets wilt publiceren op de website dan dient u deze publicatie te mailen naar een van de redactieleden.

Verder is er nog deze Informatiegids die 1 keer per jaar verschijnt en wel in de maand maart van ieder jaar.
Dit tijdstip is gekozen omdat dan nog alle wijzigingen in de samenstelling van bestuur en commissies, in de hoogte van contributies en/of andere verplichtingen, die door de algemene ledenvergadering zijn vastgesteld, kunnen worden meegenomen. Aldus hebben wij een Informatiegids met de meest recente gegevens. Zodra de KNLTB app is geinstalleerd en volledig functioneert zal de Informatiegids niet meer verschijnen. Naar verwachting is dit in 2018 het geval.


 

  Wim Smulders, voorzitter
Kromstraat 35
5421 XZ Gemert

0492-361514 / 06-54968758
wimsmulders@gltv.nl
  Dirk van Hout, commissielid en social media


webmaster@gltv.nl
  Jaap Minnema, commissielid en social media

0492 - 390558
j.minnema2@upcmail.nl
  Bianca Vogels, lid commissie
Berglarenstraat 21, 5421 HL Gemert
06-10068812
secretaris@gltv.nl